ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑ: Άργος, Αργολίδας. Τηλ. 6907 216 729 | Νίκαια, Λάρισας. Τηλ. 6947 737 774

Μέλι και οι 11 απαραίτητες αναλύσεις-Τι νέο ζητάει η νομοθεσία | 2023

 


Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια υπάρχει μια διαφοροποίηση στις παραμέτρους που επιβάλλει η νομοθεσία να ελέγχονται για να μπορεί αν διακινηθεί το προϊόν μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (επομένως και στην Ελληνική αγορά).

Στη νομοθεσία προστέθηκε η υποχρεωτική ανάλυση για:

1) Μόλυβδο σύμφωνα με τον Κανονισμό 2023/915 που ισχύει από 25 Απριλίου του 2023. Ως ανώτατο όριο τέθηκε τα 0,1 mg/kg.

2) στην ίδια νομοθεσία θεσπίστηκε για πρώτη φορά νομοθετικό όριο για τη γύρη και τα προϊόντα της σε ότι αφορά τα Αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης με ανώτατο νομοθετικό όριο τα 500 μg/kg.

Από εκεί και πέρα οι αναλύσεις που συνεχίζονται να είναι απαραίτητες σύμφωνα με την Οδηγία 2001/110 και τον Κώδικα Τροφίμων και ποτών είναι οι παρακάτω:

3) Υγρασία: η υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό του 20% για την πλειονότητα των μελιών και το 23% για το μέλι ερείκης.

4) Περιεκτικότητα σε μη υδατοδιαλυτές ουσίες: Γενικά όχι περισσότερο από 0.1% και για μέλι πίεσης όχι περισσότερο από 0.5%.

5) Περιεκτικότητα σε γλυκόζη και φρουκτόζη: Το άθροισμα τους να είναι μεγαλύτερο από 60% για μέλια ανθέων ή 45% για μέλια μελιτώματος ή μείγμα μελιτώματος με άνθη.

6) Αγωγιμότητα: Τα μέλια μελιτώματος πρέπει να έχουν αγωγιμότητα μεγαλύτερη από 0.8 mS/cm ενώ τα μέλια ανθέων η αγωγιμότητα πρέπει να είναι μικρότερη από 0.8 mS/cm. Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα μέλια κουμαριά (Arbutus unedo), ερείκη (Erica), ευκάλυπτος, φιλύρα (Tilia spp), καλούνα ή κοινή (Calluna vulgaris), Manuka ή Jelly bush (leptospermum), φυτό τσαγιού (Melaleuca spp.) που μπορούν να έχουν αγωγιμότητα και μεγαλύτερη από 0.8 mS/cm.

Σε ότι αφορά την αγωγιμότητα υπάρχει και ειδική κατηγοριοποίηση ανάλογα με το είδος του μελιού. Έτσι το μέλι πεύκου πρέπει να έχει αγωγιμότητα >0.9 mS/cm, το μέλι ελάτης >1.0 mS/cm, το μέλι καστανιάς >1.1 mS/cm, το μέλι θυμάρι <0.6 mS/cm και το μέλι πορτοκαλιάς <0.45 mS/cm.

7) Περιεκτικότητα σε σακχαρόζη: Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη δεν πρέπει να ξεπερνάει το 5%.

8) Περιεκτικότητα σε HMF:  Η ανώτατη τιμή είναι τα 40 mg/kg.

9) Δείκτης Διαστάσης: Η τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8, με εξαίρεση το μέλι πορτοκαλιάς που πρέπει να έχει τιμή >3.

10) Ελεύθερα οξέα: Δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 50 meq/kg δείγματος.

11) Γυρεοσκοπική ανάλυση: Είναι απαραίτητη όταν το μέλι χαρακτηρίζεται επί της ετικέτας ως προς τη βοτανική του προέλευση (π.χ μέλι θυμάρι, πεύκου κλπ)

Ανάλογα με τη χώρα διακίνησης ή εξαγωγής μπορεί να σας ζητήσουν και ανάλυση φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της βαρρόα και άλλων περιπτώσεων.


Πασιάς Ιωάννης | pasiaslab.gr | Γενικό Χημείο Έρευνας και Αναλύσεων Πασιάς – Ραπτοπούλου

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑ

Άργος, Αργολίδας.
Τηλ. 6907 216 729

Νίκαια, Λάρισας.
Τηλ. 6947 737 774